pers


Voor persvragen kunt u zich richten tot Fabienne Kempeneers. Bij voorkeur per mail naar fabienne.kempeneers@prenatal.nl. Voor dringende vragen op nummer 088-3320068.