pers


Voor persvragen kunt u zich richten tot Irene Johannes-Arendsen. Bij voorkeur per mail naar irene.johannes-arendsen@prenatal.nl. Voor dringende vragen op nummer 088-3320046.