Algemene leveringsvoorwaarden & Privacy statement

Prénatal zou Prénatal niet zijn als alle producten door en door getest zijn. Daarom garanderen wij de veiligheid en duurzaamheid van de producten in onze schappen. Komt het een keer voor dat er iets mis is met een product? Zolang je het nog niet gebruikt hebt, kun je het in één van onze winkels binnen 14 dagen ruilen tegen de winkelprijs, op vertoon van de kassabon.

Het komt wel eens voor dat een zwangerschap plotseling verdrietig afloopt. Omdat dat al droevig genoeg is, nemen wij natuurlijk alle ongebruikte spullen terug tegen de winkelprijs. Wij zullen er tevens voor zorgen dat je geen informatie meer ontvangt.

Download Algemene leveringsvoorwaarden fysieke winkels

Download algemene voorwaarden webshop - Nederlandse Thuiswinkel Organisatie

 

Privacy Policy Prénatal

Met dit privacy-beleid geven wij informatie over de verwerking door Prénatal van jouw persoonsgegevens, en wat jouw rechten hierin zijn.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van jou?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die te herleiden zijn naar een persoon. Bijvoorbeeld een naam, e-mailadres, klantnummer, adresgegevens, contactgegevens, bankrekeningnummer, gekochte producten, foto’s. Wij krijgen via verschillende soort kanalen jouw persoonsgegevens binnen. Op de website door het websitebezoek zelf, het bestellen via de webwinkel, als je een online profiel aanmaakt voor de gift-list of Welkom in de wereld, als je je aanmeldt voor de nieuwsbrief, je de Prénatal-app gebruikt, als je je kind aanmeldt als model, bij doorlopende events (bijvoorbeeld #dadlife), of als je solliciteert voor een functie bij Prénatal. Wij verwerken gegevens die jij zelf hebt ingevuld, gegevens die cookies over jou verzamelen, en gegevens die wij zelf toevoegen, zoals bijvoorbeeld een klantnummer.

Hoe gaat Prénatal met mijn persoonsgegevens om?

Prénatal vindt de bescherming van jouw persoonsgegevens erg belangrijk. Daarom zorgt Prénatal ervoor dat persoonsgegevens verwerkt worden aan de hand van de volgende principes.

 • a) Prénatal verwerkt alleen persoonsgegevens als daar een rechtmatige grondslag voor is, bijvoorbeeld toestemming, of de uitvoering van een overeenkomst;
 • b) Prénatal is transparant in hoe de persoonsgegevens verwerkt worden, onder andere door inzicht te geven in welke persoonsgegevens wij van je verwerken en welke andere partijen daar mogelijk ook inzage in hebben;
 • c) Prénatal verwerkt niet meer gegevens dan noodzakelijk is voor het doel. Prénatal verwerkt vervolgens de gegevens niet verder op een met het doel onverenigbare wijze;
 • d) Prénatal draagt er zorg voor dat persoonsgegevens juist zijn, en als dat nodig is, worden geactualiseerd;
 • e) Prénatal bewaart persoonsgegevens niet langer dan de doeleinden waarvoor deze verwerkt zijn;
 • f) Prénatal heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens veilig te houden. Prénatal gebruikt moderne technieken om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Verder heeft Prénatal niet alleen naar de techniek gekeken, maar ook naar hoe Prénatal als organisatie met persoonsgegevens omgaat. Wie heeft er bijvoorbeeld toegang tot welke gegevens en wanneer dienen je persoonsgegevens verwijderd te worden.

Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst

Sommige gegevens zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bestellen van een kinderwagen via de Webshop: dit is een koopovereenkomst. Wij verwerken jouw adresgegevens om te weten waar de kinderwagen naartoe moet, en jouw bankgegevens om de betaling te kunnen afronden. Als je iets met de pinpas betaalt in een fysieke winkel, ontvangt Prénatal gegevens van de betaling op het rekeningafschrift.

Toestemming

Andere gegevens verkrijgen wij alleen met jouw toestemming. Je mag zelf beslissen of je dit wel of niet wil delen. De Prénatal-app is bijvoorbeeld te gebruiken zonder een profiel aan te maken. In dat geval verzamelen wij alleen gegevens om de functionaliteit van de app te kunnen verbeteren, zoals het verhogen van de performance en voorkomen van foutmeldingen. Je kunt er ook voor kiezen om de app persoonlijk te maken. We verwerken in dat geval de gegevens die je zelf invult: naam, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, zwangerschapsdetails (indien van toepassing), kinderen die je al hebt, en of je de nieuwsbrief wil ontvangen. Het doel hiervan is om jou zo goed mogelijk te kunnen adviseren over onze producten die goed bij jou zouden passen. We willen je immers niet lastigvallen met een aanbieding over rompertjes, als je kinderen allang de luiers uit zijn! Hetzelfde geldt voor de verwerking van jouw gegevens als je een Welkom in de Wereld- of Gift-list profiel, aanmaakt, als je je kind aanmeldt als model, of als je meedoet aan events, zoals #dadlife. Je mag deze toestemming altijd weer intrekken. Prénatal zal deze gegevens dan verwijderen.

Gerechtvaardigd belang

Tot slot verwerkt Prénatal gegevens als daar een gerechtvaardigd belang voor is. Het kan zijn dat in de fysieke winkel camerabewaking aanwezig is, om diefstal te voorkomen. Als dit het geval is, zal er in de winkel het logo voor camerabewaking zichtbaar zijn. Een ander voorbeeld is het doen van marktonderzoek, ter verbetering van onze producten en services.

Lees hier ons cameratoezicht protocol.

Jouw gegevens kunnen bekend zijn bij de volgende categorieën ontvangers, afhankelijk van welke diensten of services je van Prénatal gebruik maakt. In onderstaand overzicht is aangegeven wie er mogelijk inzicht heeft in jouw persoonsgegevens.

Toelichting

 • Medewerkers van Prénatal om de dienstverlening uit te voeren
 • Logistieke dienstverleners ontvangen jouw adresgegevens om jouw bestelling te kunnen bezorgen.
 • Service providers - Prénatal gebruikt een aantal services, systemen en applicaties om de interne bedrijfsvoering te kunnen doen. Denk hierbij aan een Customer Relationship Management-systeem, een contract management-systeem, logistieke systemen, en E-mailmarkertingsoftware, betaaldiensten;
 • Het dochterbedrijf Wij Special Media (in het geval van nieuwsbrief);
 • Accountants;
 • Overheidsorganen als er een wettelijke plicht is deze gegevens te overleggen;
 • Cookie Analytics services;
 • Marketing partners van Prénatal (als jij daarvoor toestemming hebt gegeven);

Als je De Blije Doos bestelt, dan word je doorverwezen naar de website van de Blije Doos. De persoonsgegevens die je daar invult, worden niet bij Prénatal geregistreerd. Meer informatie hierover kun je vinden in het Privacy Statement op de website van De Blije Doos. Als jij zelf iets post op Facebook voor een actie van Prénatal, ontvangt Facebook deze gegevens uiteraard. Wij verwijzen je naar het Privacy Statement van Facebook als je hier meer informatie over wil.

Prénatal bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan voor het doel noodzakelijk is, tenzij dat vereist is bij wet. Als het bewaren van jouw gegevens niet meer vereist is bij wet, en je wil graag dat wij je gegevens verwijderen, dan doen wij dat op jouw verzoek. Je kunt ook zelf je gegevens verwijderen. Als je de Prénatal-app, of je profielen, zoals de Gift-list en Welkom in de Wereld verwijdert, worden deze ook direct uit onze systemen verwijderd. Verkoopdetails bewaren wij tot een jaar na de aankoop.

Jouw persoonsgegevens worden in principe opgeslagen en verwerkt binnen de Europese Unie. Als wij bijvoorbeeld een applicatie gebruiken die niet uit de Europese Unie komt, kunnen jouw gegevens hierbuiten verwerkt worden. Wij zullen er in dat geval op toezien dat dit land de goedkeuring heeft van de Europese Unie (“Adequaatheidsbesluit”), of zorgen dat er voldoende passende waarborgen zijn genomen.

Prénatal plaatst verschillende soorten cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk omdat de site anders niet naar behoren kan functioneren. Andere cookies zijn juist handig voor jou zoals het veilig onthouden van je gebruikersnaam. Hierdoor hoef je niet meer bij ieder bezoek deze informatie in te vullen waardoor bijvoorbeeld het bestelproces vergemakkelijkt worden. Prénatal maakt ook gebruik van Analytics services. Ook de Analytics services gebruiken cookies. De door de cookies gegenereerde informatie over jouw gebruik van onze website (incl. jouw IP-adres) wordt doorgegeven aan die Analytics service. Zij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe jij onze website gebruikt, welke producten en pagina’s je bekijkt, rapporten over jouw website-activiteiten op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteiten en internetgebruik, zoals het tonen van advertenties op bijvoorbeeld Facebook. Deze Analytics services combineren jouw IP-adres niet met andere gegevens waarover ze beschikken. Prénatal maakt ook gebruik van tracking cookies, zoals Google adwords om je via online advertenties te kunnen informeren over relevante Prénatal producten en acties. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de juiste instellingen te kiezen.

Voor meer informatie bekijk onze Cookies pagina.

 

Als jouw persoonsgegevens worden verwerkt, heb je ook privacyrechten. Uiteraard respecteren we die. Wil je een beroep doen op jouw rechten, of heb je een vraag over dit privacybeleid, dan kun je je vraag richten aan het volgende adres:

 • Prénatal Moeder en Kind B.V.
 • Afdeling Customer Care
 • Postbus 2012
 • 3800 CA Amersfoort
 • customer-care@prenatal.nl
 • 0900 – 77362825

De afdeling Customer Care is op werkdagen bereikbaar tussen 09:00 – 17:00 uur. Hoe specifieker je bent bij je aanvraag, hoe beter we jouw vraag kunnen behandelen. We kunnen je vragen om een identificatiemiddel of veiligheidsvraag. Dit doen we om ervoor te zorgen dat niet iemand anders jouw rechten uitoefent. We streven ernaar zo snel mogelijk op je verzoek te reageren. Als we meer tijd nodig hebben om het verzoek af te handelen, laten we je weten hoeveel extra tijd we nodig hebben en wat de reden voor de vertraging is. In bepaalde gevallen kunnen we je verzoek afwijzen. Met betrekking tot Prénatals verwerking van jouw persoonsgegevens, heb je de volgende rechten:

Je hebt het recht te weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken. Je kunt dan controleren of je gegevens juist en volledig zijn.

Als jouw persoonsgegevens niet juist zijn, heb je het recht ons te vragen deze aan te passen. Je kunt het in de meeste gevallen ook zelf doen in je profiel of account.

Zoals hierboven beschreven, gebruikt Prénatal jouw gegevens voor verschillende grondslagen, zoals toestemming, om te voldoen aan een contract, of op basis van een gerechtvaardigd belang. Is de grondslag gerechtvaardigd belang, dan heb je het recht om hiertegen bezwaar te maken.

Je hebt in de onderstaande gevallen het recht ons te vragen om het gebruik van jouw persoonsgegevens te beperken:

 • Je bent van mening dat de informatie onjuist is;
 • Wij verwerken de gegevens onrechtmatig, d.w.z. zonder wettelijke grondslag;
 • In het verband met een rechtsvordering (art. 18 AVG, lid 1-C);
 • Je hebt bezwaar gemaakt tegen ons gebruik van jouw gegevens voor gerechtvaardigde belangen.

Je hebt het recht ons te vragen jouw persoonsgegevens aan jou over te dragen. Dit geldt voor persoonsgegevens die we met jouw toestemming of op basis van een contract met jou geautomatiseerd hebben verwerkt. Voor zover technisch mogelijk zullen we deze persoonsgegevens overdragen.

Prénatal is wettelijk verplicht sommige persoonsgegevens van jou te bewaren. Maar soms kun je ons vragen om je persoonsgegevens te verwijderen:

 • We hebben de gegevens niet meer nodig voor het oorspronkelijke doel;
 • Je trekt je toestemming voor verwerking in;
 • Prénatal verwerkt jouw persoonsgegevens onrechtmatig.

Prénatal stelt veel in werking om zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens. Toch kan het zijn dat je niet tevreden bent. Je hebt daarom het recht om bij ons een klacht in te dienen. Heb je een klacht? Stuur dan een mail naar Customer Care. Als je ervan overtuigd bent dat de verwerking van jouw persoonsgegevens niet in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, heb je ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Prénatal Moeder en Kind B.V.

http://www.prenatal.nl

Inschrijfnummer KvK: 39030398

BTW-nummer: NL001447518801