Algemene leveringsvoorwaarden & Privacy statement

Prénatal zou Prénatal niet zijn als alle producten door en door getest zijn. Daarom garanderen wij de veiligheid en duurzaamheid van de producten in onze schappen. Komt het een keer voor dat er iets mis is met een product? Zolang je het nog niet gebruikt hebt, kun je het in één van onze winkels binnen 45 dagen ruilen tegen de winkelprijs, op vertoon van de kassabon.

Het komt wel eens voor dat een zwangerschap plotseling verdrietig afloopt. Omdat dat al droevig genoeg is, nemen wij natuurlijk alle ongebruikte spullen terug tegen de winkelprijs. Wij zullen er tevens voor zorgen dat je geen informatie meer ontvangt.

Download Algemene leveringsvoorwaarden fysieke winkels

Download Retourvoorwaarden

Download algemene voorwaarden webshop - Nederlandse Thuiswinkel Organisatie

Download algemene voorwaarden webshop Frans - Nederlandse Thuiswinkel Organisatie

Download algemene voorwaarden webshop Duits - Nederlandse Thuiswinkel Organisatie

Download Privacy Statement van Prénatal

Download Klokkenluidersregeling van Prénatal

 

Privacy Statement Prénatal

Moeder en Kind B.V. (hierna: Prénatal) is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. In dit privacy statement leggen wij uit welke persoonsgegevens wij van jou verzamelen en gebruiken, met welk doel wij dit doen en wat jouw rechten zijn. .

Hoe gaat Prénatal met mijn persoonsgegevens om?

Prénatal vindt de bescherming van jouw persoonsgegevens erg belangrijk. Daarom zorgen wij ervoor dat wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken aan de hand van de volgende principes: 

 • Wij verwerken alleen persoonsgegevens als daar een rechtmatige grondslag voor is, bijvoorbeeld toestemming, de uitvoering van een overeenkomst of gerechtvaardigd belang; 

 • Wij zijn transparant in hoe de persoonsgegevens verwerkt worden, onder andere door inzicht te geven in welke persoonsgegevens wij van je verwerken en welke andere partijen daar mogelijk ook inzage in hebben; 

 • Wij verwerken niet meer gegevens dan noodzakelijk zijn voor het doel en verwerken gegevens niet op een met het doel onverenigbare wijze; 

 • Wij dragen er zorg voor dat persoonsgegevens juist zijn, en indien nodig, worden geactualiseerd; 

 • Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor de gegevens verzameld zijn en er geen andere reden is om deze persoonsgegevens te bewaren; 

 • Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens veilig te houden. Wij gebruiken moderne technieken om jouw persoonsgegevens te beveiligen en kijken hoe wij als organisatie met persoonsgegevens om gaan. Bijvoorbeeld door duidelijk bij te houden wie er toegang heeft tot welke persoonsgegevens en wanneer persoonsgegevens verwijderd dienen te worden.  

 

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die te herleiden zijn naar een persoon, zoals een naam, adres of e-mailadres. Wij kunnen jouw persoonsgegevens via verschillende kanalen binnenkrijgen. Wij verwerken gegevens die jij zelf hebt ingevuld, cookies die we verzamelen op het moment dat je een website van ons bezoekt, en gegevens die wij zelf toevoegen, zoals bijvoorbeeld een klantnummer. Ook kun je zelf een online profiel aanmaken je zelf je gegevens die je met ons hebt gedeeld kunt terugvinden of aanpassen. 

Bezoek aan de website

Als je een van onze websites bezoekt dan word je gevraagd of wij additionele analytische of marketing cookies mogen gebruiken. Hiermee verzamelen wij informatie over je apparaat type, internetbrowser, IP-adres, locatie en online gedrag. De gegevens die verzameld worden via cookies worden gebruikt om verschillende apparaten te linken, en kunnen door partners gecombineerd worden met offlinegegevens. De cookies worden pas geplaatst nadat je hier toestemming voor hebt gegeven. Via de cookie instellingen kun je deze toestemming en keuze voor de cookies wijzigen, of jouw toestemming intrekken. Wanneer je toestemming geeft voor cookies gericht op marketingdoeleinden dan kan deze informatie gebruikt worden om een gecombineerd profiel samen te stellen, hierover lees je meer bij het kopje 'Profiel samenstellen'. Jouw online toestemming en keuzes worden maximaal twee jaar bewaard. 

Account aanmaken in onze app

Door een account aan te maken in onze app verwerken wij de door jou ingevulde gegevens om de overeenkomst uit te voeren. Jouw e-mailadres verwerken we zodat jij hiermee kunt inloggen op jouw account en gebruiken we voor het verzenden van gepersonaliseerde e-mailnieuwsbrieven, indien jij hier expliciete toestemming voor hebt gegeven. Ben je in verwachting of heb je kinderen? Dan kun je extra gegevens invullen om speciaal voor jou geselecteerde informatie te ontvangen. Dit is echter niet verplicht om een account aan te maken. Onze diensten en producten richten zich op ouders met kinderen tot en met 5 jaar. De gegevens over jouw kind(eren) bewaren wij daarom maximaal tot het jongste kind 6 jaar is geworden. 

Contact via de website of telefonisch

Wanneer je het contactformulier op de website invult, gebruik maakt van de chatfunctie op onze website of telefonisch contact met ons opneemt, geef je ons expliciet toestemming om de door jou gedeelde gegevens te verwerken. Wij verwerken jouw naam, e-mailadres (via website) of telefoonnummer (telefonisch) om op jouw verzoek te reageren. Daarnaast kunnen we deze gegevens gebruiken om informatie op te zoeken over een order, of je vragen om een ordernummer, indien jouw verzoek hier betrekking op heeft. Wij bewaren de gegevens die je via de website en chat hebt ingevuld maximaal twee jaar. Opnames van het telefoongesprek worden maximaal 6 maanden bewaard en de digitale transcriptie van het gesprek wordt maximaal 2 jaar bewaard. 

Aankopen via de webshop

Wanneer je via de website prenatal.nl één of meerdere producten bestelt plaats je een order bij Prénatal. Wij verzamelen en verwerken jouw persoonsgegevens om deze order uit te voeren. Jouw e-mailadres hebben wij nodig wanneer je een profiel aanmaakt, zodat jij jouw opgeslagen of bestelde producten terug kunt vinden en om met je te communiceren omtrent jouw bestelling en de verzending hiervan. Indien je hier expliciete toestemming voor geeft ontvang je op dit e-mailadres ook gepersonaliseerde e-mailnieuwsbrieven. Je naam en adresgegevens gebruiken we om de producten naar je toe te sturen zodra je een bestelling hebt geplaatst. Wanneer je ervoor kiest om de bestelling in de winkel op te halen gebruiken we jouw naam en e-mailadres om het ophaalbewijs te verzenden. Tenslotte verwerken wij ook jouw IBAN-gegevens wanneer je een order plaatst om de betaling van jouw bestelling te faciliteren. Bij een webshop bestelling worden jouw persoonsgegevens maximaal 7 jaar bewaard.  Financiële gegevens zoals het IBAN-nummer en de naam van de rekeninghouder met betrekking tot de betaling worden in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar bewaard.  

Aankopen in de winkel

Door in een van onze fysieke winkels een of meerdere producten aan te schaffen, ga je een overeenkomst met Prénatal aan. Wij verzamelen en verwerken jouw IBAN-gegevens om de betaling van je product(en) te faciliteren, wanneer je een elektronische betaling doet. Ook gebruiken wij deze gegevens wanneer je een of meerdere producten in de winkel retourneert om het aankoopbedrag terug te storten. Indien je hier expliciete toestemming voor geeft verwerken wij jouw e-mailadres om een digitale kassabon toe te sturen. Na de aankoop worden jouw persoonsgegevens zoals het IBAN-nummer en de naam van de rekeninghouder met betrekking tot de betaling in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar bewaard. 

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Meld jij je aan voor de Prénatal nieuwsbrief dan geef je ons expliciet toestemming om jouw e-mailadres toe te voegen aan onze lijst van abonnees. Wij verzamelen en verwerken jouw gegevens om je op periodieke basis een gepersonaliseerd e-mailbericht te sturen. Hiervoor hebben wij enkel jouw voornaam en e-mailadres nodig. Ieder e-mailbericht bevat een link waarmee jij je weer uit kunt schrijven indien je de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen. Op het moment van uitschrijven worden jouw gegevens direct verwijderd. 

Deelnemen aan een actie

Bij deelname aan een (win)actie van een van onze social mediakanalen verzamelen en verwerken we jouw persoonsgegevens ten behoeve van jouw deelname. Wij zien de deelname als een overeenkomst en hebben jouw persoonsgegevens nodig om deze uit te kunnen voeren. Jouw naam wordt gebruikt voor het selecteren van een winnaar voor de desbetreffende actie. Wanneer jij een van de gelukkige winnaars bent dan hebben wij jouw e-mailadres nodig om je hiervan op de hoogte te stellen en jouw naam en adresgegevens om de prijs naar je te verzenden. Jouw social mediaprofielgegevens gebruiken we bij het publiceren van de winnaars. Bovenstaande persoonsgegevens worden maximaal drie maanden na bekendmaking van de winnaars bewaard. 

Aanmelden als model

Wanneer jij jezelf of jouw kindje aanmeldt als model via een van onze social mediakanalen of als reactie op een e-mail uitnodiging of op persoonlijke uitnodiging van één van onze medewerkers, geef jij toestemming om jouw persoonsgegevens te verzamelen en verwerken ten behoeve van publicatie. Wij gebruiken jouw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres om met je te communiceren omtrent de content en publicatie. Afhankelijk van de publicatie verzamelen en verwerken wij aanvullende persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld jouw geboortedatum of de (verwachte) geboortedatum van jouw kindje. Bij het verwerken van de content kunnen wij persoonsgegevens gebruiken zoals foto’s, video’s en interviews die gebruikt worden voor publicatiedoeleinden op onze website (prenatal.nl of blog.prénatal.nl), tijdens evenementen, in onze e-mailnieuwsbrief of op onze social mediakanalen. Wij gebruiken deze persoonsgegevens enkel wanneer jij hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Jouw persoonsgegevens worden opgeslagen gedurende de looptijd van de publicatie overeenkomst en worden daarna maximaal één jaar bewaard na publicatie. Persoonsgegevens die niet worden gebruikt in publicaties worden direct verwijderd. 

Gegevens van minderjarigen

Voor onze dienstverlening kunnen wij persoonsgegevens van minderjarigen verzamelen en verwerken. Wij doen dit met expliciete toestemming van de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) die zich voor onze producten of diensten aanmelden. Onze boodschap en communicatie is nooit rechtstreeks gericht aan minderjarigen maar altijd aan de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s). Als je ervan overtuigd bent dat Prénatal zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met de Functionaris voor Gegevensbescherming via privacy@prenatal.nl.

Profielen samenstellen

De persoonsgegevens die aan Prénatal zijn verstrekt kunnen gebruikt worden om een gecombineerd profiel samen te stellen. Dit profiel bevat gegevens over jouw onlinegedrag en sociaal-demografische gegevens zoals leeftijd en locatie. Wij gebruiken deze profielen vanuit een gerechtvaardigd belang om jou als consument beter te begrijpen en producten of diensten aan te bevelen die goed aansluiten bij jouw interesses, maar ook om onze producten en diensten te verbeteren zodat deze beter aansluiten bij onze doelgroep. Daarnaast worden de profielen, indien je toestemming geeft voor additionele marketingcookies, ook ingezet om advertenties voor relevantie doelgroepen te laten zien op social media en in zoekmachines. Jouw online toestemming en keuzes worden maximaal twee jaar bewaard. 

Wij verwerken alleen persoonsgegevens wanneer daar één van de onderstaande rechtsgronden voor is. 

Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst

Sommige gegevens zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bestellen van een kinderwagen via de webshop, dit is een koopovereenkomst. Wij hebben jouw persoonsgegevens nodig om de kinderwagen naar je toe te sturen en de betaling af te ronden.  

Toestemming

Andere gegevens verkrijgen wij alleen met jouw expliciete toestemming. Je mag zelf beslissen of je deze persoonsgegevens wel of niet wilt delen. De Prénatal website en onze Prénatal app zijn bijvoorbeeld te gebruiken zonder een profiel aan te maken. In dat geval verzamelen wij enkel gegevens om de functionaliteiten van de website en app te kunnen verbeteren, zoals het verhogen van de performance en voorkomen van foutmeldingen. Wanneer je ervoor kiest om de website of de app persoonlijk te maken geef je zelf aan welke gegevens je met ons deelt. Het doel van de personalisatie is om je zo goed mogelijk te adviseren over producten of diensten die bij je passen. Wij willen je immers niet lastigvallen met een aanbieding over rompertjes, als je kinderen al lang uit de luiers zijn.  

Ook geef je ons toestemming voor het verwerken van jouw gegevens wanneer je jezelf of jouw kindje aanmeldt als model, je inschrijft voor onze nieuwsbrief, of meedoet aan events zoals #dadlife. Je mag deze toestemming op ieder moment weer intrekken. Prénatal zal deze gegevens dan direct verwijderen.  

Gerechtvaardigd belang

Tot slot verwerken wij gegevens als daar een gerechtvaardigd belang voor is. Het kan bijvoorbeeld zijn wij in een fysieke winkel gebruik maken van camerabewaking om diefstal te voorkomen. In dat geval is dit zichtbaar aangegeven in de desbetreffende winkel via het logo voor camerabewaking.  Wij bewaren de camerabeelden maximaal 4 weken, vanaf het moment dat de camerabeelden gemaakt zijn. Lees hier meer over ons Protocol Cameratoezicht

Voor het uitvoeren van onze overeenkomsten en dienstverlening kunnen wij derde partijen inschakelen. Deze partijen kunnen in opdracht van ons aan jou op jouw verzoek producten of diensten leveren waar persoonsgegevens voor nodig zijn. Al onze verwerkers zijn verplicht om jouw persoonsgegevens te beschermen en dit leggen wij expliciet vast in een verwerkersovereenkomst met de desbetreffende partijen. Een voorbeeld is het versturen van jouw webshop order via de postverzender (de verwerker). 

In speciale gevallen dienen wij persoonsgegevens te verwerken wanneer dit noodzakelijk is voor een taak in het algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag. Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van ons netwerk en onze diensten te garanderen. 

Tot slot kunnen we bepaalde geanonimiseerde gegevens delen met andere partijen, zoals het aantal gebruikers dat met een bepaalde zoekterm heeft gezocht of hoeveel gebruikers op een bepaalde advertentie hebben geklikt. Aan de hand van deze gegevens kan jij niet worden geïdentificeerd. 

In onderstaand overzicht geven wij aan welke categorieën ontvangers mogelijk inzicht hebben in jouw persoonsgegevens.

Toelichting

 • Enkel geautoriseerde medewerkers van Prénatal hebben toegang tot gegevens, en alleen als dit noodzakelijk is voor de dienstverlening; 

 • Logistieke dienstverleners ontvangen jouw adresgegevens om jouw bestelling te kunnen bezorgen; 

 • Prénatal gebruikt een aantal services, systemen en applicaties om de interne bedrijfsvoering te kunnen doen. Denk hierbij aan een CRM-systeem, logistieke systemen, E-mailmarketingsoftware en betaaldiensten; 

 • Bijvoorbeeld Cookie en Google Analytics services;  

 • Accountants en overheidsorganen hebben toegang indien er een wettelijke plicht is deze gegevens te overleggen; 

 • Derde partijen van Prénatal kunnen jouw gegevens enkel ontvangen indien jij daarvoor expliciet toestemming voor hebt gegeven. 

Jouw persoonsgegevens worden in principe opgeslagen en verwerkt binnen de Europese Unie. Als wij bijvoorbeeld een applicatie gebruiken die niet uit de Europese Unie komt, kunnen jouw gegevens hier buiten verwerkt worden. Wij zullen er in dat geval op toezien dat dit land de goedkeuring heeft van de Europese Unie (“Adequaatheidsbesluit”), of zorgen we dat er voldoende passende waarborgen om een adequaat beschermingsniveau te verzekeren zijn genomen, zoals modelcontracten, standaardcontractbepalingen en certificeringen. 

Prénatal heeft passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken en jouw persoonsgegevens veilig te houden. Zo wordt de toegang tot persoonsgegevens altijd gemonitord en afgeschermd met een combinatie van e-mailadres, sterk wachtwoord, 2-factor authenticatie en IP-restricties. Tevens maken wij gebruik van beveiligde verbindingen (SSL) zodat de informatie tussen jou en onze website is afgeschermd tijdens het invoeren van (persoons)gegevens. Wanneer wij persoonsgegevens delen met derde partijen worden deze gegevens versleuteld verzonden. Onze medewerkers worden regelmatig getraind en getoetst zodat zij persoonsgegevens op een veilige en transparante manier en in overeenstemming met de wet- en regelgeving kunnen verwerken. 

Wij respecteren jouw rechten om je persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Op grond van de AVG heb je de volgende rechten:  

 • Het recht van inzage: je hebt er recht op om te weten welke persoonsgegevens wij van je verwerken. Op deze manier kun je controleren of jouw gegevens juist en volledig zijn. 

 • Het recht op rectificatie: je kunt ons vragen om jouw persoonsgegevens aan te passen wanneer deze onjuist zijn. Dit kun je ook eenvoudig zelf wijzigingen in jouw profiel. 

 • Het recht op gegevenswissing: je mag ons vragen jouw persoonsgegevens te verwijderen. Dit kunnen wij doen in de volgende gevallen: 

 • Jouw persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk voor het doel waarvoor de gegevens verzameld zijn en er geen andere reden is om de gegevens te bewaren; 

 • Jij trekt je toestemming voor de verwerking van de gegevens in; 

 • Jij hebt bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen zwaarwegende gronden om de gegevens te verwerken; 

 • Wij verwerken jouw persoonsgegevens onrechtmatig. 

 • Het recht op beperking van de verwerking: in de volgende situaties mag je ons vragen om het verwerken van jouw gegevens te beperken: 

 • Je twijfelt aan de juistheid van de informatie; 

 • Wij verwerken jouw persoonsgegevens onrechtmatig; 

 • Wij hebben jouw gegevens niet langer nodig, maar jij hebt ze nog nodig voor rechtsvordering; 

 • Je hebt het recht op bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. 

 • Het recht op dataportabiliteit: je het recht om jouw persoonsgegevens die geautomatiseerd worden verwerkt op basis van ofwel toestemming of die noodzakelijk zijn om een overeenkomst met de betrokkene uit te voeren te laten overdragen, zolang dit de privacy van anderen niet in gevaar brengt. 

 • Het kan zijn dat je van mening bent dat jouw persoonlijke omstandigheden zwaarder wegen dan het gerechtvaardigd belang van ons om jouw gegevens te mogen gebruiken. 

 • Het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming. Om onze dienstverlening zo persoonlijk mogelijk te maken, kunnen bepaalde persoonlijke aspecten worden geëvalueerd om een profiel op te stellen. Hier word je altijd vooraf over geïnformeerd en je dient nadrukkelijk toestemming te geven, maar je hebt het recht om alsnog bezwaar te maken. 

Wil je een beroep doen op jouw rechten, dan kun je je verzoek richten aan customer-care@prenatal.nl. Hoe specifieker je bent bij je aanvraag, hoe beter we jouw vraag kunnen behandelen. We kunnen je vragen om een identificatiemiddel of veiligheidsvraag. Dit doen we om ervoor te zorgen dat niet iemand anders jouw rechten uitoefent. Let op: bovenstaande rechten zijn niet absoluut. Dat wil zeggen dat Prénatal niet in alle gevallen gehoor hoeft te geven aan een verzoek ter uitoefening van één van voornoemde rechten. 

Binnen een maand nadat Prénatal een verzoek van één van voorgenoemde rechten van jou heeft ontvangen, informeren wij je. Daarbij geven wij aan of en hoe wij aan jouw verzoek gevolg geven en zo niet, waarom niet. Indien dit in verband met het verzoek noodzakelijk is, kunnen wij de reactietermijn verlengen. Wij zullen in dat geval binnen één maand aan je kenbaar maken binnen welke termijn alsnog wordt gereageerd. Het uitoefenen van de recht(en) door jou is in beginsel kosteloos. 

Moeder en Kind B.V. 
Bezoekadres: Euroweg 100 3825 HD Amersfoort 
Postadres: Postbus 2012 3800 CA Amersfoort 
Inschrijfnummer KvK: 39030398 
Algemeen telefoonnummer: 088 3320040 
Algemeen e-mailadres: customer-care@prenatal.nl 
Website: www.prenatal.nl 

Als je vragen hebt over dit privacy statement, dan kun je contact opnemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming via privacy@prenatal.nl. t.a.v. de functionaris van de gegevensbescherming. 

Het kan zijn dat je, ondanks de zorgvuldige aanpak van Prénatal, een klacht hebt over de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken en/of met jouw rechten omgaan. Je kunt dan een klacht indienen bij de toezichthouder. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens de toezichthouder op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vind je via de website autoriteitpersoonsgegevens.nl

Dit privacy statement is gepubliceerd op 1 maart 2024 en kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden tijdig op een duidelijke wijze op onze website bekend gemaakt. Bekijk daarom regelmatig onze website voor een update van ons privacy statement.