verantwoord ondernemen

duurzaamheid binnen Prénatal

Het is onze missie om bij te dragen aan een duurzame wereld voor huidige en toekomstige generaties. Daarom werkt ons MVO team actief aan het vormgeven van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen binnen onze organisatie. We focussen ons hierbij zowel op onze productieketen als op onze interne bedrijfsvoering. Nauwe samenwerking met alle afdelingen binnen ons bedrijf en met onze leveranciers is daarbij van groot belang.

In onze productieketen monitoren we aan de hand van ons MVO beleid of onze leveranciers voldoen aan al onze principes. Dit doen we niet alleen, maar samen met onze partners zoals het Convenant voor Duurzame Kleding en Textiel, Amfori, INretail en verschillende NGOs. We willen ons onderscheiden op het gebied van sociaal verantwoorde productie, milieuvriendelijke productie en maatschappelijke betrokkenheid. Dit bereiken we middels onze 2025 ambities. Lees hierover meer op de volgende pagina’s.

Wil je meer weten over Prénatal en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen? Lees ons meest recente MVO Jaarverslag of neem contact met ons op via MVO@prenatal.nl.