disclaimer

Deze website is een website van Moeder en Kind B.V.

Vragen? 088-3320040
werkdagen van 9:00 – 18:00 
zaterdag van 9:30 - 18:00 
zondag gesloten

mailen: customer-care@prenatal.nl

vul ons contactformulier in: www.prenatal.nl/contact 

zoek contact via:
Facebook: facebook.com/prenatal
Twitter: @Prenatal

bezoekadres:
Moeder & Kind B.V.
Euroweg 100
3825 HD Amersfoort


disclaimer

Moeder en Kind B.V. wordt in het kort aangeduid als ‘Prénatal’
De website/nieuwsbrief van Prénatal en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper-) links naar bedrijven of organisaties waarmee wij (tijdelijk) samenwerken, zijn eigendom van Prénatal. Het is niet toegestaan om de website/nieuwsbrief of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Prénatal.


Ondanks de constante zorg en aandacht die Prénatal aan de samenstelling van de website/nieuwsbrief besteedt, is het mogelijk dat informatie (waaronder mede begrepen prijs en eigenschappen van aangeboden artikelen) die op de website/in de nieuwsbrief worden gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Prénatal behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.


Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, heeft Prénatal echter geen invloed op informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via het internet verzonden worden. Bepaalde (hyper)links op de website/in de nieuwsbrief leiden naar websites buiten het domein van Prénatal, welke geen eigendom zijn van Prénatal, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website. Hoewel Prénatal uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, heeft zij geen invloed op de inhoud en het functioneren daarvan, noch op de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden.