Prénatal en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)


Omdat we bij Prénatal veel waarde hechten aan duurzaamheid, mens en milieu is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen verankerd in de bedrijfsvoering van Prénatal. Prénatal zoekt continu naar haalbare stappen om maatschappelijke én sociale verantwoordelijkheid vorm te geven. Wij geloven dat onze initiatieven een verschil kunnen maken in een wereld waarop de allerkleinsten nog lang en gezond moeten leven.

Maatschappelijk en Sociaal Verantwoord Ondernemen krijgt binnen Prénatal op heel veel manieren in de praktijk vorm. Van het waarborgen dat onze producten in het buitenland onder goede werkomstandigheden worden gemaakt, het gebruik van de juiste grondstoffen tot het reduceren van het gebruik van plastic draagtassen. In de hieronder benoemde voorbeelden wordt de verankering vam de maatschappelijk verantwoord ondernemen strategie uiteen gezet.

Goede werkomstandigheden in de productieketen 
Prénatal is een verantwoordelijk bedrijf, dat de arbeidsomstandigheden van haar medewerkers - waar ook ter wereld - hoog in het vaandel heeft staan. Deze zijn uiteraard vastgelegd in strenge protocollen. Over het algemeen geldt voor veel producten dat deze geproduceerd worden in de zogenaamde 'lage loon landen'. Zo geldt dat ook voor een deel van het Prénatal assortiment. Helaas blijkt dat goede arbeidsomstandigheden, zoals deze zijn omschreven door de wereldwijd geaccepteerde International Labour Organisation (ILO), nog niet zo vanzelfsprekend zijn als algmeen in de westerse wereld. Denk daarbij aan salaris onder het minimum loon, teveel overuren, gedwongen arbeid, kinderarbeid, slechte huisvesting, intimidatie en een onveilige werkplek. Misstanden op dit vlak zijn voor Prénatal absoluut niet acceptabel. 
Daarom is Prénatal sinds 2006 actief lid van het BSCI (Business Social Compliance Initiative), een organisator waar zich inmiddels meer dan 1000 leden hebben aangesloten. BSCI zet zich wereldwijd in voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden in de productieketen van haar leden. BSCI heeft haar eigen sociale gedragscode opgezet:de BSCI Code of Conduct. De BSCI-gedragscode is gebaseerd op de belangrijkste internationale arbeidsnormen, die de rechten van werknemers beschermt. Zoals de eerder genoemde International Labour Organization (ILO) verdragen en andere belangrijke verklaringen van de Verenigde Naties, de OESO-richtlijnen (de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) voor multinationals en de UN Global Compact.

Doelstellingen van de BSCI Code of Conduct:
- Werknemers mogen zich verenigen en het recht tot collectieve onderhandelingen dient te worden gerespecteerd
- Er mag niet worden gediscrimineerd
- Kinderarbeid is verboden
- Werkuren dienen overeen te komen met de Nationale Wetgeving en mogen de reguliere 48uur + 12 uren overwerk niet overschrijden
- Gedwongen arbeid en disciplinaire maatregelen zijn verboden
- De werkplek dient veilig en gezond te zijn
- Het milieu dient te worden gerespecteerd
- Er is een vastgelegd Sociaal beleid
- Er is beleid tegen omkoping en corruptie
Bron: http://bsci-intl.org/our-work/bsci-code-conduct

Naleving BSCI-gedragscode
Alle fabrieken die mede voor Prénatal goederen produceren moeten aantoonbaar volgens bovenstaande BSCI-gedragscode produceren. Deze controle gebeurt o.a. middels audits uitgevoerd door onafhankelijke en geaccrediteerde bedrijven zoals SGS, Intertek en TUV. Indien een bedrijf niet 100% OK (GOOD) wordt bevonden, wordt er een actieplan opgesteld om die betreffende punten z.s.m. aan te pakken. Vervolgens zal er weer middels een audit gecheckt worden of de noodzakelijke verbeteringen conform afspraak zijn doorgevoerd. Het is een continue proces ter monitoring en verbetering.

Ondertekening Veiligheidsakkoord voor Bangladesh
Prénatal heeft het Veiligheidsakkoord voor Bangladesh ondertekend (Bangladesh Accord on Fire and Building Safety).Prénatal streeft daarmee samen metBSCInaar een wereldwijde verbetering van dearbeidsomstandigheden in de keten.Het akkoord is een juridische bindende overeenkomst, ontworpen om de werknemers in alle kledingfabrieken in Bangladesh veilige werkplekken te bieden. Hiermee is Prénatal toegewijd aan het doel van een veilig en duurzaam Bangladesh. Het akkoord omvat onafhankelijke veiligheidsinspecties in fabrieken en openbare verslaglegging van de resultaten van deze inspecties. Geen enkele werknemer hoeftdaarmee op zo kort mogelijke termijn meerte vrezen voor branden, instortingen van gebouwen en/of andere ongelukken die voorkomen kunnen worden met gezondheids-en veiligheidsmaatregelen. Voor meer informatie verwijzen wij naarhttp://www.bangladeshaccord.org

Het gebruik van de juiste grondstoffen
Prénatal heeft het welzijn van dieren hoog in het vaandel staan en werkt daarom niet met dierlijke producten zoals angorawol, dons, bont, kasjmier en hoorn, waarbij dierenwelzijn niet (altijd) is gewaarborgd. Wij maken ook geen gebruik van de techniek ‘sandblasting’ om jeans de oude vale look te geven, dit omdat indien dit niet onder de juiste omstandigheden wordt uitgevoerd in de fabriek, het tot schade aan de longen van de werknemers zou kunnen leiden (stoflongen). Prénatal heeft ook een zachte Eco-kledinglijn voor de allerkleinsten ontwikkeld: Pure. De kleding is gemaakt van 100% biologische katoen en is verbouwd op natuurlijke wijze. Naast onze Pure Collectie vind je nog diverse andere kleding van biologisch katoen. Tevens vind je exclusief bij Prénatal de ecologisch verantwoorde houten speelgoedlijn van Hapé voor kindjes vanaf 10 maanden. De materialen zijn afkomstig van natuurlijke bronnen en gemaakt van FSC-gecertifieerd bamboe en hout. De verf die Hapé gebruikt is volledig op waterbasis en helpt mee aan het behoud van de luchtkwaliteit. 

Terugdringen van het gebruik van plastic tassen
Prénatal heeft in 2012 beleid ingezet ter reductie van het gebruik van plastic draagtassen, omdat dit wereldwijd een grote belasting voor het milieu betekent. De Europese Commissie meldt dat “elk jaar de doorsnee EU-burger 500 plastic tassen verbruikt en de meeste daarvan eenmalig. De totale hoeveelheid plastic draagtassen die in Europa werd geproduceerd, bedroeg in 2008 3,4 miljoen toen, oftewel het gewicht van 2 miljoen auto’s. Omdat plastic tassen zo licht en klein zijn, ontsnappen ze vaak aan afvalinzameling en komen ze in zee terecht, waar ze uiteindelijk pas eeuwen later worden afgebroken”. Al onze winkels zijn daarom gestopt met actief meegeven van gratis plastic tassen aan klanten. Ze zijn tegen een kleine vergoeding wel verkrijgbaar, zoals veel klanten al gewend zijn bij hun supermarkt. Prénatal wil daarmee het hergebruik of meenemen van eigen draagtassen stimuleren.

Meer weten over Prénatal en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen? Neem conact met ons op via prenatal.nl/contact.