Duurzaamheid in ons assortiment

We hebben steeds meer artikelen in ons assortiment met een duurzaamheidskenmerk. Om een wildgroei aan labels en logo’s te voorkomen hebben we besloten om ons maximaal vier duurzaamheidslogo’s te gebruiken voor textiel en één voor hout, karton en papier. In de winkel kun je de logo’s vinden op de verpakkingen, hangtags of in het care label. In de webshop kun je zelf filteren op alle artikelen die bijvoorbeeld gemaakt zijn van biologisch katoen. Hieronder vertellen we meer over wat de logo’s precies inhouden.

Global Organic Textile Standard

Global Organic Textile StandardGlobal Organic Textile Standard (GOTS) is het bekendste keurmerk voor textiel dat gemaakt is van biologische grondstoffen. Daarnaast kun je er met dit logo ook van op aan dat de producten op een verantwoorde manier geproduceerd zijn met oog voor (o.a.) werkomstandigheden, vakbondsvrijheid en het voorkomen van discriminatie op de werkvloer. Bij de productie van GOTS-gecertificeerde artikelen worden er strenge eisen gesteld op het gebied van water, energie, chemicaliën en de aanwezigheid van een afvalwaterzuiveringsinstallatie. Een GOTS-gecertificeerd artikel bestaat altijd voor minimaal 70% uit biologisch textiel (“Made with organic”) of uit minimaal 95% biologisch materiaal (“Organic”).Biologisch katoen

Biologisch katoen heeft vele voordelen ten opzichte van conventioneel katoen. Zo is er minder water nodig bij de katoenteelt doordat er efficiënter wordt omgegaan met irrigatiesystemen. Daarnaast is biologisch katoen nooit genetisch gemodificeerd en wordt er geen gebruik gemaakt van schadelijke pesticiden of kunstmest. Dit resulteert in minder negatieve impact op de bodem, de natuurlijke omgeving en de gezondheid van de katoenboer.

Afvalwater

Tijdens de productie van textiel wordt er ontzettend veel water gebruikt, vooral tijdens het zogeheten wet-processing. Dit is een verzamelnaam voor een aantal productieprocessen zoals het voorbehandelen, verven, bedrukken en bleken. Het water wordt hierdoor vervuild en kan niet zomaar weggespoeld worden. GOTS vereist van fabrieken dat ze een effectieve en operationele afvalwaterzuiveringsinstallatie hebben. Periodiek wordt het afvalwater gecontroleerd op de eventuele aanwezigheid van chemicaliën en om te kijken of deze onder te toegestane limiet zijn.

Chemicaliënverbruik

GOTS hanteert een lijst met chemicaliën die niet zijn toegestaan tijdens de productie van textiel, de zogeheten Manufacturing Restricted Substances List (MRSL). Hierop staan chemicaliën die een negatieve impact hebben op mens en milieu. Periodiek worden de inventaris, pakbonnen en facturen van fabrieken gecontroleerd op de eventuele aanwezigheid van deze chemicaliën. De producten zelf worden ook steekproefsgewijs getest in een laboratorium zodat GOTS kan garanderen dat de verboden chemicaliën niet gebruikt zijn.

Water- en energieverbruik

Fabrieken die GOTS-artikelen maken zijn verplicht om hun water- en energieverbruik te monitoren. Aan de hand van het verbruik wordt er verwacht dat ze actief beleid maken om dit verbruik te reduceren.


Prénatal biologisch katoen

Prénatal biologisch katoen

Het is op dit moment nog niet mogelijk om volop in te zetten op GOTS-gecertificeerde producten. Om snel op te schalen met duurzame(re) producten hebben we ervoor gekozen om ons eigen logo voor biologisch katoen te ontwikkelen. Artikelen die dit logo dragen zijn niet GOTS-gecertificeerd, maar het katoen dat gebruikt wordt is wél biologisch. Voor de productie van dit katoen is dus minder water nodig en er wordt geen gebruik gemaakt van schadelijke pesticiden en kunstmest. De katoenzaden zijn eveneens nooit genetisch gemodificeerd.

 

Je kunt dit logo vinden op hangtags, care labels en verpakkingen. Het logo wordt alleen gebruikt als er minimaal 50% biologisch katoen in een artikel verwerkt is. Je kunt altijd het percentage biologisch katoen terugvinden onder het logo. Hierin willen we zo transparant mogelijk zijn.

Prénatal gerecycled textiel

Prénatal biologisch katoen

In 2022 hebben we een nieuw logo in ons assortiment geïntroduceerd: het Prénatal gerecycled textiel logo. Er zijn veel certificaten en standaarden die aantonen dat bepaalde materialen gerecycled zijn. Deze worden bij ons allemaal geschaard onder ons eigen logo. Door gebruik te maken van gerecycled textiel verklein je je afhankelijkheid van nieuwe grondstoffen en geef je materialen een tweede leven. Daarnaast is er ook minder energie nodig bij het verwerken van rPET naar gerecycled polyester ten opzichte van conventioneel polyester.

 

Bij gerecycled materiaal wordt er onderscheid gemaakt tussen pre-consumentenafval en post-consumentenafval. Bij deze laatste gaat het om materiaal dat (in dezelfde of een andere vorm) gebruikt is door consumenten. Bijvoorbeeld textiel dat kapot is en weer is ingezameld. Het verwerken van PET-flessen naar polyester valt ook onder post-consumentenafval. Bij pre-consumentenafval gaat het om afval wat de consument nooit gebruik heeft. Denk hierbij aan onverkochte voorraden, snijafval en overgebleven lappen stof. De focus ligt voornamelijk op gerecycled polyester. Dit is namelijk veel beschikbaar en relatief gemakkelijk te recyclen. In ons private label assortiment is nog geen gerecycled katoen opgenomen. Dit komt omdat deze stof een stuk moeilijker te recyclen is door het verkorten van de katoenvezels. Het moet dus worden aangevuld met een groot deel nieuw katoen om tot een goed product te komen. Daarnaast is gerecycled katoen nog erg duur en niet veel beschikbaar.

Oeko-tex® Standard 100

Oeko Tex Standard 100

Het OEKO-TEX® Standard 100 keurmerk is een van de bekendste labels voor textiel dat is getest op schadelijke chemicaliën. Alle producten in ons assortiment voldoen vanzelfsprekend aan de geldende wet- en regelgeving (REACH). OEKO-TEX® gaat verder nog verder dan dit en test ook op stoffen die door een allergische reactie schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. De strenge grenswaardes die OEKO-TEX® stelt hebben indirect ook effect op het gebruik van milieuschadelijke stoffen zoals zware metalen, schadelijke kleurstoffen en gewasbescherming. OEKO-TEX® test ieder component van een artikel, dus naast het textiel bijvoorbeeld ook de knopen en ritsen.

Je kunt het OEKO-TEX® Standard 100 vinden op de verpakkingen, care labels en hangtags. Een steeds groter deel van ons textiel assortiment draagt dit logo.

Forest Stewardship Council

Oeko Tex Standard 100

Het Forest Stewardship Council (FSC) logo is een van de bekendste keurmerken voor duurzamer hout ter wereld. Je kan dit logo tegenkomen op producten van hout, maar ook op papier of kartonnen dozen. Het FSC-keurmerk stelt strenge eisen op het gebied van verantwoorde bosbouw. Bossen met een hoge natuurwaarde en kwetsbare bosgebieden worden niet aangetast; houtkap langs waterlopen en op steile hellingen is niet toegestaan vanwege de verhoogde kans op erosie; na het kappen van de bomen moet het bos de kans krijgen zich te herstellen; en er mag niet meer hout gepakt worden dan dat er weer kan aangroeien. Daarnaast verbreedt de scope van FSC zich naar meer sociale thema’s zoals verantwoorde werkomstandigheden in de bossen en een eerlijk loon.

Het FSC-keurmerk kan verschillende betekenissen hebben die altijd worden omgeschreven onder het logo. Het gehele artikel kan bijvoorbeeld gemaakt zijn van FSC-materiaal; het hele artikel kan gemaakt zijn van FSC-gerecycled materiaal, of een combinatie van deze twee.