verantwoord ondernemen

sociaal verantwoorde productie

Bij Prénatal kopen en produceren we onze producten op een sociaal verantwoorde manier. Dit betekent met aandacht voor verantwoorde inkooppraktijken, gelijke kansen, eerlijke arbeidsvoorwaarden en een veilige werkomgeving.

Verantwoorde inkooppraktijken

Omdat onze inkooppraktijken invloed kunnen hebben op de potentiële risico’s of impacts in onze keten streven we ernaar om zo verantwoord mogelijk in te kopen. Lange-termijn relaties met een goede samenwerking zijn in deze context cruciaal; veel leveranciers hebben wij simpelweg net zo hard nodig als zij ons. We hebben dit onderwerp daarom opgenomen in ons MVO beleid en monitoren onze inkooppraktijken en onze leveranciers op hoe verantwoord ze zijn. 

Gelijke kansen

Ieder individu moet eerlijke kansen krijgen om zich ten volle te kunnen ontplooien. Thema’s als kinderarbeid, gedwongen arbeid en discriminatie ontnemen individuen het recht op deze kans. Het kinderarbeidsvrij houden van onze productieketen is een hoge prioriteit voor ons. Daarvoor zijn we in 2018 reeds een samenwerking aangegaan met de lokale NGO’s SAVE en READ in India. De komende jaren zullen we dit collectieve project doorzetten. Wil je meer lezen over het vorige project en de resultaten die we ermee hebben geboekt? Lees dan hier verder. 

Eerlijke arbeidsvoorwaarden

Eerlijke arbeidsvoorwaarden staan aan de basis van een sociaal verantwoorde productie. Hieronder scharen wij de thema’s vakbondsvrijheid, eerlijke vergoeding, geen buitensporig overwerk en geen onzeker dienstverband. Middels collectieve projecten in India proberen we de sociale dialoog tussen werknemers en werkgevers uit onze keten te verbeteren zodat misstanden kunnen worden besproken en opgelost. 

Veilige werkomgeving

Een veilige werkomgeving is essentieel om productie verantwoord te laten plaatsvinden. Hieronder scharen wij onder andere thema’s als gebouw-, brand- en elektriciteitsveiligheid, nooduitgangen en evacuatie, persoonlijke beschermingsmiddelen, opslag van chemicaliën en eerste hulp. Sinds 2014 zijn wij lid van het Bangladesh Accord waarin de krachten van engineers, merken, retailers, fabrieken en vakbonden worden gebundeld om de veiligheid in de Bengaalse textielindustrie te verduurzamen. 

Meer weten over onze ambities en resultaten? Lees ons meest recente MVO Jaarverslag!