verantwoord ondernemen

Prénatal en COVID-19

Statement

Als Prénatal proberen we het (aanstaande) ouderschap en het winkelen leuker, comfortabeler en makkelijker te maken. We hechten daarom veel waarde aan de langdurige relaties die we hebben met onze leveranciers. Wij hebben hen nodig om onze bedrijfsdoelstellingen te behalen, maar we zijn ons ervan bewust dat zij ons ook nodig hebben.

Prénatal staat voor verantwoord inkopen. Omdat het in deze periode nét even anders gaat, denken we graag met onze leveranciers mee. Zo hebben veel van onze leveranciers te maken met de lockdown, gesloten fabrieken en stil liggende producties. We begrijpen dat wij als Prénatal, door onze manier van inkopen, invloed hebben op de situatie bij onze leveranciers. Een goede samenwerking is daarom van groot belang om te zorgen dat onze leveranciers goed uit deze crisis komen. Om deze reden gaan we het gesprek aan, luisteren we goed naar alle wensen en belangen en proberen we samen een passende oplossing te vinden.

Specifiek pakken we dit aan door de situatie bij onze directe toeleveranciers actief in de gaten te houden, zowel op landelijk niveau als bij de leveranciers zelf. De orders die al voltooid of in productie waren toen de crisis begon, worden betaald conform het oorspronkelijk overeengekomen bedrag en afgenomen onder de door de leverancier bevestigde condities. Dit geldt dus ook voor orders waarvoor stoffen en accessoires reeds waren ingekocht. De orders die nog geproduceerd moeten worden, maar vertraging oplopen door de lockdown, annuleren we niet en betalen we conform het oorspronkelijk overeengekomen bedrag mits de orderspecificaties gelijk blijven. Daarnaast beoordelen we of het noodzakelijk is om orders in te laten vliegen, en gaan we in gesprek met de leverancier om de kosten hiervan naar redelijkheid te verdelen. Ten slotte monitoren we of onze eigen inkooppraktijken aan deze uitgangspunten voldoen.

Op deze manier doen wij ons best om er voor te zorgen dat we samen zo goed mogelijk uit deze crisis komen.