MVO beleid

In ons MVO beleid staat vastgelegd hoe wij en onze leveranciers verantwoord ondernemen. Het is gebaseerd op internationale verdragen van de United Nations (UN), International Labour Organization (ILO) en Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD). Al onze leveranciers dienen dit beleid te ondertekenen en verklaren hiermee te handelen in lijn met zowel de 12 principes op sociaalverantwoorde en milieuvriendelijke productie als het aanvullende beleid in de bijlages.


Lees hier onze beleidsstukken: 

Prénatal Code of Conduct for Commercial Business Partners 
Annex I. Prénatal Child Labour & Young Worker Policy
Annex II. Prénatal Environmental Policy
Annex III. Prénatal Material & Animal Welfare Policy
Annex IV. Prénatal Minimum Monitoring Requirements Policy (ENG)
Annex IV. Prénatal Minimale Monitoring Eisen Beleid (NL)

Wist je dat ons kinderarbeidsbeleid – Prénatal Child Labour & Young Worker Policy – het resultaat is van een jarenlange samenwerking met NGOs en experts in het Kinderarbeidsproject? Met de leerpunten uit dit project hebben we dit beleid samen opgesteld. Kinderarbeid is nog niet eerder in onze keten voorgekomen en met dit beleid zorgen we ervoor dat wanneer het wel voorkomt we weten hoe we moeten handelen in het belang van het kind.