verantwoord ondernemen

Bangladesh Transitieakkoord

Prénatal verbindt zich aan de voortzetting van het Transitieakkoord in Bangladesh.

In 2018 heeft Prénatal het Bangladesh Transitieakkoord ondertekend, met als doel om de bouw- en brandveiligheidssituatie in Bangladesh verder te versterken. In de afgelopen vijf jaar is de bouw- en brandveiligheidssituatie binnen de kledingsector in Bangladesh al sterk verbeterd. Daarnaast zijn miljoenen arbeiders getraind in hun rechten op veilig werk. Wij waarderen het gezamenlijke werk van de partijen die het Bangladesh-Akkoord ondertekend hebben en staan volledig achter het streven om dit werk voort te zetten.

Met onze deelname aan het Transitieakkoord willen we bereiken dat het werk van het eerste Akkoord afgerond wordt, maar ondersteunen we ook de Remediation Coordination Cell (RCC). De RCC is een instantie van de Bengaalse regering, die zich zal focussen op het leiden van het herstelproces voor kledingfabrieken, om deze in staat te brengen om professioneel overgenomen te worden van het Akkoord. We willen onze inspanningen niet stoppen, als een veilige en verantwoorde overdracht aan een bevoegde nationale autoriteit niet is verzekerd. We zijn ons bewust van de obstakels die alle betrokken partijen moeten nemen, aangezien de onderhandelingen over de overdracht van verantwoordelijkheden naar de regering van Bangladesh aan de gang zijn. Wij vertrouwen op het werk van de stuurgroep van het Akkoord, de regering van Bangladesh, de ILO en de goede wil van alle betrokken partijen waarmee wij samenwerken en hopen dat de onderhandelingen zullen leiden tot een oplossing voor de veiligheid van werknemers.

We realiseren ons echter dat de mogelijkheid bestaat dat er geen verlenging zal komen en dat het Akkoord mogelijk niet verder mag opereren in Bangladesh. Mocht het Transitieakkoord geweigerd worden, dan zullen de betrokken partijen opnieuw moeten nadenken over de stappen die zij gaan nemen. Prénatal is bereid om deel te nemen aan deze inspanningen. Als merk hopen we dat de overdracht van het werk van het Akkoord aan de Bengaalse regering succesvol zal zijn.

Prénatal bevestigt hiermee onze deelname aan het Transitieakkoord, met als doel de volgende termijn van 3 jaar af te ronden.